logo
De Rijnmondse Glas Centrale

Missie : De Rijnmondse Glas Centrale streeft ernaar om hét landelijke aanspreekpunt te worden voor glasschade en glasprojecten voor de gehele zakelijke markt in Nederland. De RGC wil door een persoonlijkere en modernere aanpak zich "onderscheiden van de huidige glasbedrijven."

Visie : "Glas is de nieuwe baksteen". De groeiende vraag naar glas vergt een nieuwe projectmatige aanpak van glasschadeherstel en glasprojecten. De Rijnmondse Glas Centrale wil de nieuwe norm zetten voor een veranderende glasmarkt en zo de meest prettige en betrouwbare samenwerkingspartner worden voor de zakelijke markt.

Hoe willen wij ons onderscheiden?

De Rijnmondse Glas Centrale (RGC) streeft naar langdurige samenwerkingsrelaties met haar klanten waarin door co-creatie een perfecte invulling wordt gegeven aan de behoeftes van de klant. Door de flexibiliteit en betrokkenheid van De RGC kan voor iedere klant gepersonaliseerd werk geleverd worden, zowel voor glasprojecten als voor glasschades. De Rijnmondse Glas Centrale wil klanten volledig ontzorgen, daarom: "één belletje, en het wordt geregeld!"

De Flexibiliteit en betrokkenheid van De Rijnmondse Glas Centrale komt voort uit de nieuwe marktbenadering die de RGC nastreeft:

Door de toepassing van “het nieuwe werken” kan de RGC dag en nacht en overal in Nederland een snelle service leveren. Daarnaast wordt door het nieuwe werken op kosten bespaard, wat zich vertaalt in een voordeel voor onze klanten.

Onderdeel van de nieuwe marktbenadering van de Rijnmondse Glas Centrale is de communicatie naar de klant. Ontzorging van de klant moet niet ten kosten gaan van de communicatie naar de klant toe. Om klanten de grip op lopende zaken niet te laten verliezen worden alle werkzaamheden met foto’s aan- en afgemeld. Zo verliest de klant niet de controle, maar heeft ze er ook geen zorgen aan.

De Rijnmondse Glas Centrale is onafhankelijk en werkt met verschillende samenwerkingspartners als leveranciers. Zo kan altijd de snelheid, kwaliteit en marktconformiteit gewaarborgd worden die de RGC belooft.

 
Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, zijn op al onze aanbiedingen, prijsopgaven, orders, orderbevestigingen, overeenkomsten en diensten, de Algemene Voorwaarden van M&P Groep van toepassing, die u terugvindt op onze website en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam, alsmede u ter hand zijn gesteld. Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden vanaf onze website.

Kamer van Koophandel inschrijving: 66502926  |  BTW-nummer: NL856583455B01  |  IBAN: NL49ABNA0406097550  |  BIC: ABNANL2A