logo
Veelgestelde vragen
Condensvorming aan de buitenzijde van mijn isolatieglas, hoe kan dit?

Wanneer de buitentemperatuur laag is en er buiten ook een relatief hoge luchtvochtigheid is, kan er condensvorming aan de buitenzijde van uw isolatieraam ontstaan. Dit is vooral het geval tijdens het voor- en najaar in de ochtend. Zodra de buitentemperatuur toeneemt en de luchtvochtigheid afneemt, verdwijnt de condens ook weer. Condensvorming aan de buitenzijde van de ruit is het gevolg van een zeer goede warmte isolatie. Omdat er minder warmte van binnen naar buiten wordt gelaten, blijft de buitenzijde van de isolatieruit langer koud. Hierdoor kan zich ook condens vormen.

Condensvorming aan de kamerzijde van mijn glas, hoe kan dit?

Wanneer de buitentemperatuur laag is, en er binnen een hoge luchtvochtigheid is, kan zich condens vormen aan de kamerzijde van de isolatieruit. Wanneer de koude lucht van buiten ook de binnenzijde van het raam afkoelt, kan door een hoge luchtvochtigheid condens ontstaan op de koudere binnen ruit. Hoe hoger de isolatiewaarde van de ruiten, hoe kleiner de kans op condensvorming aan de binnenzijde. Door toepassing van isolatieglas met een hoge isolatiewaarde (bijvoorbeeld HR++ glas) en een goede ventilatie binnenshuis om een te hoge luchtvochtigheid te beperken kan condensvorming worden tegengegaan. Een betere isolatie kan ook verwezenlijkt worden door ventilatieroosters in het glas. De Rijnmondse Glas Centrale kan u hierin uiteraard adviseren.

Waarom zie ik condensvorming aan de binnenzijde/spouwzijde van mijn isolatieglas?

Indien er condensvorming ontstaat in de spouw (of tussenruimte) van het isolatieglas, is de ruit lek. In dit geval is de tussenruimte van het dubbelglas niet meer luchtdicht afgesloten. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de levensduur van de isolatieruit verstreken is (25-30 jaar), door achterstallig onderhoud of door een productiefout. De isolerende functie van de ruit is door het lek niet meer zoals hij hoort te zijn en de ruit zal moeten worden vervangen.

Mijn ruiten zijn niet helemaal helder, maar hebben een kleurtje, klopt dat?

Glas is nooit volledig kleurloos. Afhankelijk van het soort glas en de dikte van het glas krijgt het glas een tint. Door alle beglazing in dezelfde dikte uit te voeren kunnen kleurverschillen worden ingeperkt. Ook door het gebruik van coatings kan er kleurverschil ontstaan tussen ruiten. HR++ glas bijvoorbeeld kan tussen fabrikanten verschillen van tint. Bij schadeherstel kan er dus een klein kleurverschil ontstaan tussen bestaande en nieuwe ruiten.

Ik zie vertekeningen als ik door mijn glas naar buiten kijk?

Soms lijkt door vertekeningen in de weerspiegeling van een ruit het alsof de ruit hol of bol staat. Dit verschijnsel komt door verschillen in de luchtdruk en temperatuur en kan helaas niet worden voorkomen. De spouw (of tussenruimte) van isolatieglas is luchtdicht afgesloten en is daardoor ongevoelig voor drukveranderingen. Als de luchtdruk in de atmosfeer hoger of lager is dan in de spouw, kan de ruit respectievelijk hol en bol komen te staan.

Welke normen gelden voor het onderhoud van isolatieglas?

U kunt schade aan uw beglazing voorkomen door het schilderswerk, de kit en/of belglazingsrubbers in goede staat te houden. Hierdoor blijft de afdichting tussen de beglazing en het kozijn in stand. Indien er beluchtingsgaten of ventilerende neuslatten aanwezig zijn kunt u deze regelmatig schoonmaken zodat de ventilatiegaten open blijven en er een vrije luchtstroom kan plaatsvinden. De Rijnmondse Glas Centrale kan u uiteraard helpen met vaststellen van de staat van uw beglazing en kozijnen.

Wat is een thermische breuk ?

Bij temperatuurverschillen van boven de 30 graden celsius in het oppervlak van het glas kan er een thermische breuk ontstaan. Een Thermische breuk onderscheidt zich duidelijk van een breuk door bijvoorbeeld het inslaan van een ruit. U kunt een thermische breuk herkennen door één breuklijn die loodrecht vanuit de rand van het glas begint en met een grillige weg over het oppervlakte loopt. Onze glazenzetters en specialisten kunnen u helpen met het vaststellen van een thermische breuk. Ook kunnen ze u adviseren hoe u een thermische breuk kunt voorkomen, dit is namelijk niet te wijten aan een productiefout. U kunt de kans op een thermische breuk onder anderen verkleinen door:

  • Tussenruimte creëren tussen de beglazing en jaloezieën, lamellen of overgordijnen.
  • Geen verwarmingselementen dicht bij de beglazing.
  • Niet zomaar uw beglazing schilderen of met folie beplakken
  • Geen grote voorwerpen dicht tegen de beglazing plaatsen waardoor warmte/kou niet kan worden afgegeven.
  • Handelingen voorkomen die grote temperatuurverschillen kunnen vormen. (bijvoorbeeld koud water spuiten op een ruit in de volle zon)

Als u een thermische breuk wilt voorkomen kunt u ook kiezen voor gehard glas. Deze glassoort is beter bestand tegen grote temperatuurverschillen. Daarnaast is gehard glas ook veiligheidsglas waardoor bij een breuk geen grote scherpe scherven ontstaan.

Wat zijn de verschillen tussen gehard glas en gelaagd glas?

Zowel gehard glas als gelaagd glas kan als veiligheidsglas worden aangemerkt. Toch verschillen deze typen veiligheidsglas wel van eigenschappen. Enkele voorbeelden worden hier uitgelicht.

Gehard glas "springt" in vele kleine stukjes uiteen bij een breuk. Dit kun je voorstellen zoals ook een zijruit van een auto breekt. Doordat de ruit volledig in kleine stukjes valt mag dit soort glas niet worden toegepast in bijvoorbeeld balustrades. Je zou er bij een breuk immers direct doorheen vallen.

Gelaagd glas bestaat uit twee (of meer) lagen glas met daartussen een laag polyvinylbutyral (PVB folie). Dit voorkomt dat er grote scherpe scherven afbreken en uitsteken wanneer de ruit breekt. De folie houdt de ruit als het ware bij elkaar. Gelaagd glas wordt onder andere ook gebruikt om inbraak vertragende- en zelfs kogelwerende ruiten te maken.

Ben ik verplicht om veiligheidsglas te laten plaatsen ?

De NEN 3569 norm schrijft exact voor in welke situatie veiligheidsglas verplicht is. Aan de hand van deze norm kunt u zelf inschatten of u wel of geen veiligheidsglas moet kiezen. Uiteraard kan de Rijnmondse Glas Centrale daarin ook adviseren tijdens een opname. Zo geldt bijvoorbeeld dat glas dat zich tussen 0 en 85 cm hoogte van de vloer bevindt altijd veiligheidglas moet zijn. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld balustrades, en dakconstructies.

Ik zie olie-achtige vlekken in mijn isolatieglas, hoe komt dat?

De olie-achtige vlekken kunnen worden verklaard door twee verschijnselen:

Ten eerste kan dit komen door het natuurkundige fenomeen "interferentie". Interferentie is onder bepaalde hoeken zichtbaar in de vorm van olie-achtige vlekken welke zich verplaatsen over het glas wanneer je op de ruit duwt. Interferentie kan worden tegengegaan door een glassamenstelling te kiezen met verschillende diktes. Bij ruiten met een coating (bijvoorbeeld HR++ glas) komt interferentie minder vaak voor. Interferentie is geen teken van een productiefout of schade.

Ten tweede kunnen de olie-achtige vlekken ontstaan door verwering. Deze verweringsvlekken zien er hetzelfde uit als interferentie maar verplaatsen zich niet over de ruit als je hier op drukt.

Ik zie cementstrepen op mijn glas, hoe komt dat?

Cementstrepen zijn schades op de ruit door uitlogende materialen zoals cementstof en kalkwater. Indien u last heeft van cementstrepen zal eerst de oorzaak in de gevel moeten worden vastgesteld alvorens de ruit te vervangen. Dit kan namelijk komen door bijvoorbeeld een onjuiste detaillering van de gevel. De cementstrepen zijn steeds lastiger te verwijderen. U kunt als u er vroeg bij bent proberen met WC-eend de cementstrepen te verwijderen. U kunt bij agressievere gevallen de ruit laten polijsten door een specialist. Als laatste herstelmiddel kunt u met behulp van een specialist een etsvloeistoef proberen op basis van zuren.

Hoeveel weegt een ruit?

Een vierkante meter glas van één millimeter dik weegt 2500 gram. Dat is dus een soortelijk gewicht van 2,5 kg/mm/m2.

Een ruit van 150 x 250 cm en 6 mm dikte weegt dus 1,50 m * 2,50 m * 6 mm * 2,5 kg = 56,25 kg)

Indien een ruit gelaagd is worden te twee enkele ruiten in gewicht bij elkaar opgeteld. De folie word in de berekening meestal achterwege gelaten (250 gr/m2)

Wat gebeurd er met mijn oude beglazing na het plaatsen van het nieuwe glas?

De Rijnmondse Glas Centrale zorgt ervoor dat uw oude glas wordt gerecycled als we het hebben vervangen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.vlakglasrecycling.nl

 
Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, zijn op al onze aanbiedingen, prijsopgaven, orders, orderbevestigingen, overeenkomsten en diensten, de Algemene Voorwaarden van M&P Groep van toepassing, die u terugvindt op onze website en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam, alsmede u ter hand zijn gesteld. Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden vanaf onze website.

Kamer van Koophandel inschrijving: 66502926  |  BTW-nummer: NL856583455B01  |  IBAN: NL49ABNA0406097550  |  BIC: ABNANL2A